Leie av kirkene i Molde til forskjellige arrangement


 
Kirkene i Molde kan leies av eksterne til forskjellige arrangement. For dette er det vedtatt et regelverk og eget regulativ. Se forrige side.
 
Det er det enkelte menighetsråd som avgjør søknad om leie av kirkene. Henvend deg til kirkekontoret for nærmere info og avtale om leie av kirkene, kirkekjelleren i Molde domkirke eller Røbekk kirkesenter.
 
For leie av Molde domkirke til konserter gjelder det særskilte regler, og det er Musikk i Molde domkirke som på vegne av menighetsrådet avgjør søknadene. Mer informasjon finner du her.

Tilbake