Bispevisitas i Molde domkirke


I uke 10 er det tid for ny bispevisitas i Molde domkirke. Vi ser frem til en innholdsrik uke der det vil bli satt fokus på ulike deler av menighetsarbeidet.

 

Som domkirke er vi så heldig at vi ofte har biskopen i vår midte, både på gudstjenester og andre arrangement. Selv om biskopen kjenner domkirkemenigheten godt, skal bispevisitasen gi biskopen et grundigere innsyn i menighetsarbeidet. Det er skrevet en visitasmelding og gjennom observasjon og samtaler med stab, menighetsråd, fellesråd, ledere i arbeidet, menighetslemmer og samarbeidspartnere får biskopen et bedre innsyn i hvordan det står til i menighetsarbeidet i domkirke.

Biskopen vil delta på noen av de faste tiltakene vi har i domkirken. Det vil også bli noen åpne arrangement der det vil bli satt fokus på spesielle tema. I programmet for visitasen er følgende arrangement åpne for alle:

Mandag 2. mars.

  • kl.17.00   Middag på Tvers. 

Tirsdag 3. mars.

  • kl. 08.30  Morgenmesse. 
  • kl.19.00  Møte med tema: Hvordan være kirke for ungdom i Molde i dag?

Onsdag 4. mars.

  • kl. 11.00  Onsdagskaffe i kirkestua.
  • kl. 16.00  Middagsbønn i fastetiden
  • kl. 16.30  Familiemiddag for alle, NB! Påmelding på sms til 48087309 innen tirsdag kveld.
  • kl. 19.30  Møte med tema: Molde domkirke menighet i det flerkulturelle Molde

Torsdag 5. mars

  • kl. 18.30  Konsert med Molde domkantoriet. Urfremføring av "Profeten Jesaia" av Robert Coates
  • kl. 19.30  Medarbeiderfest. Påmelding innen mandag 2. mars. Påmelding HER.

Søndag 8. mars

  • kl.11.00  Visitasgudstjeneste. Visitasforedrag

Visitasmelding finner du HER

 

Tilbake