Kirkefestuka er avlyst


Vi må desverre meddele at Kirkefestuka i Molde 2020 er avlyst

 

Som følge av lokale retningslinjer og tiltak i forbindelse med korona-utbruddet, blir Kirkefestuka 2020 avlyst i sin helhet.

Publikum som har kjøpt billetter på Ticketmaster bes ta kontakt med Ticketmaster for å få sine kjøp refundert.

Vi har ellers lagt oss på en linje der alle engasjerte artister vil få sine eventuelle utlagte utgifter refundert av oss, slik at de ikke skal lide direkte tap som følge av avlysningen.

Alle øvrige henvendelser og informasjon rundt håndtering av smitteverntiltak i Molde domkirke rettes til kirkeverge Hans Jakob Nes.
 

Tilbake