Generelt om valg av grav


Her finner du informasjon om alternativer og valg av grav og gravsted på gravplassene i Molde kommune.

 

Gravplassene skal være tilrettelagt for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av tro og livssyn. Når en person dør kan pårørende velge grav på ønsket gravplass i kommunen der det er tilgjengelig grav. Også avdøde fra andre kommuner kan gravlegges her etter avtale.

Valg av grav drøftes normalt med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Byrået formidler pårørendes ønske til gravplassforvaltningen (kirkevergen). Ta gjerne direkte kontakt med kirkevergen om dere har spørsmål dere ønsker å drøfte i denne sammenhengen.

Grav velges etter familiens behov og ønsker. Det kan velges mellom ulike gravtyper:
• Ny enkel kistegrav (Fri for betaling i fredningstiden, dvs 20 år). Graven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før det har gått 20 år.
• Ny dobbel kistegrav (Festeavgift må betales for graven ved siden av). Består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister.
• Ny urnegrav med plass til 4 urner (Fri for betaling i fredningstiden, dvs 20 år)
• Urnegrav i anonym minnelund (Uten gravminne)
• Urnegrav i navnet minnelund med navn på felles gravminne.
• Gravlegging i festet grav som “hører til familien”. For at graven skal kunne brukes til kiste må det ha gått minst 20 år siden forrige gravlegging. Alle kistegraver kan benyttes til urner.
• Spredning av aske. For at asken skal kunne spres må det søkes til fylkesmannen om tillatelse. Det er da ikke anledning til å sette opp gravminne på gravplass.

 

Tilbake