Smittevern og persontall i kirkene


Alle kirkens arrangment med unntak av begravelser har vært avlyst fram til 18 januar. Vi avventer nå regjeringens tiltak i dag med tanke på hva som skjer videre.

 

Nye nasjonale regler ble oppdatert søndag 3 januar. Våre regler som følge av dette blir oppdatert med virkning fra 04.01.2021.

Alle gudstjenester og arrangement avlyses fram til 18 januar. Begravelser gjennomføres likevel med inntil 50 deltakere.

Det skal fortsatt være trygt å komme til arrangement i kirken! Her finner du oppdatert informasjon om smittevern ved gjennomføring av  begravelser i kirkene i Molde:

Begravelsene gjennomføres med noen endringer/begrensninger som følge av nødvendige tiltak for å ivareta smittevern for de som deltar, blant annet gjennomføres det ikke nattverd i denne perioden.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke delta.

Regjeringens regler om antall som kan delta i offentlige arrangement er 50 personer.  Om vi blir for mange i kirkene at vi ikke klarer å opprettholde 1 meters avstand (2 meter ved sang) er det satt lavere persontall i de minste kirkene.. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.

NB. Normaltallene er beregnet ut fra enkeltpersoner med 1 meter mellom hver. I kirker med normaltall mindre enn 50 vil det derfor kunne være mulig å slippe inn inntil 50 dersom det er mange hustandsmedlemmer som kommer smmen.

Molde domkirke: 50 personer
Røbekk kirke: 50 personer
Kleive kirke: 50 personer
Røvik kirke: 50 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 50 personer
Nesset kirke: 50 personer
Sira kyrkje: 40 personer
Vistdal kyrkje: 40 personer
Eikesdal kyrkje: 25 personer
Otrøy kyrkje, 50 personer
Nord-Heggdal kapell, 38 personer
Sekken kirke, 25 personer

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 14 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Vi skal fortsatt hele tiden ha minst 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut, i benkene (vi sitter på tredjehver benk).. Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

Tilbake