Smittevern og persontall i kirkene


OPPDATERT FREDAG 20.11.2020: Aktiiviteter utenom gudstjenester og begravelser avlyses. 

 

Nye nasjonale regler ble innført torsdag 5 november. Våre regler som følge av dette ble oppdatert med virkning fra 09.11.2020::

Gudstjenester, begravelser og andre arrangement i kirkene gjennomføres inntil videre med maksmum 50 deltakere. Dette med begrunnelse i at kirkebenkene ikke regnes som faste seter. Nederst i artikkelen finner du makstall for de enkelte kirkene. 

Som følge av lokalt smitteøkning 19-20 november, blir nå alle andre arrangement enn gudstjenester og begravelser avlyst inntil videre. Dette i hht gjeldende smittevernveileder for Den norske kirke.  Vi beklager dette men velger å bidra til færre muligheter for samling av folk og med det bidra til mindre smittespredning.

Det skal likevel være trygt å komme til gudstjeneste og arrangement i kirken! Her finner du oppdatert informasjon om smittevern ved gjennomføring av gudstjenester og begravelser i kirkene i Molde:

Gudstjenestene gjennomføres med noen endringer/begrensninger som følge av nødvendige tiltak for å ivareta smittevern for de som deltar, blant annet gjennomføres det ikke nattverd i denne perioden.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke delta.

Regjeringens regler om antall som kan delta i offentlige arrangement er 50 personer.  Om vi blir for mange i kirkene at vi ikke klarer å opprettholde 1 meters avstand er det satt lavere persontall i de minste kirkene.. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.

NB. Normaltallene er beregnet ut fra enkeltpersoner med 1 meter mellom hver. I kirker med normaltall midre enn 50 vil det derfor kunne være mulig å¨slipp inn inntil 50 dersom det er mange hustandsmedlemmer som kommer smmen.

Molde domkirke: 50 personer
Røbekk kirke: 50 personer
Kleive kirke: 50 personer
Røvik kirke: 50 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 50 personer
Nesset kirke: 50 personer
Sira kyrkje: 40 personer
Vistdal kyrkje: 40 personer
Eikesdal kyrkje: 25 personer
Otrøy kyrkje, 50 personer
Nord-Heggdal kapell, 38 personer
Sekken kirke, 25 personer

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 14 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Vi skal fortsatt hele tiden ha minst 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut, i benkene (vi sitter på annenhver benk).. Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

Vi kan nå igjen benytte salmebøker. Vi sørger for at de oppbevares slik at smitte ikke overføres via disse.

Det vil også igjen være mulig å gi fysiske penger i offer. 

Trenger du å benytte løse sitteputer der vi har det er det  nå også mulig.

Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltakere.

Dette oppnås med bruk av enkeltbeger og at brødet legges i hvert beger. Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker. De som ordner til og deler ut har nyvaskede hender når dette skjer.

Vi lager fortsatt digitale tilbud og du finner disse her 

Velkommen til kirken!

Tilbake