Årsmelding og regnskap for Molde domkirke menighet


Menighetsrådet har nå fremlagt årsmelding og regnskap for 2019.

 

Menighetens årsfest i Molde domkirke menighet er i år blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av koronakrisen. Derfor er årsmeldingen og regnskapet denne gangen offentliggjort gjennom nettsiden og ved at de blir trykt opp og utlagt i våpenhuset. Dersom noen har spørsmål til årsmelding og regnskap kan de rettes til adm. leder Finn Arild Fjøren, tlf 71 11 14 63 eller på e-post finn.arild.fjoren@molde.kirken.no.

Årsmelding 2019 

Regnskap 2019

Årsmeldinger/rapporter fra ulike deler av arbeidet

Tilbake