Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Barn


Her finner du oversikt over aktuelle tilbud for barn og deres familier i menighetene. 

Noen av tiltakene er punktvise tiltak som skjer en gang per år, mens andre, eksempelvis korarbeidet, går kontinuerlig gjennom hele året.