Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Kirker og gravplasser


I Molde er det fra 01.01.2020 15 kirkebygg og 20 gravplasser.