Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Gravplassene i Molde kommune


Molde kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Molde kommune på vegne av hele samfunnet og er forpliktet på å imøtekomme alle kommunens innbyggerne slik at deres tros- og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Molde kommunes avdeling for Park og idrett gjør i henhold til avtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene.

Ønsker du å komme i kontakt med gravplassforvaltingen kan du ringe 71 11 14 70 (betjent mant-tor 12.00 - 14.00) eller sende epost til gravplassforvaltningen@molde.kommune.no 

Nederst på siden her finner du også oversikt over kommende gravferder.