Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Kirkene i Molde


Vi er stolte av kirkene våre i Molde, og de betyr mye for de som hører til kirken i lokalmiljøet. Velg kirke nedenfor for å lese mer om de forskjellige kirkene.

Nederst på siden finner du også informasjon om utleie av kirkene.