Kirkene i Molde


Vi er stolte av kirkene våre i Molde, og de betyr mye for de som hører til kirken i lokalmiljøet. Velg kirke nedenfor for å lese mer om de forskjellige kirkene.

I tillegg til de 12 tradisjonelle kirkebyggene har vi nyere kirkebygg i Nordbyen og et kapell på Søre Midøy som benyttes til gudstjenester og annen aktivitet. Gamle Veøy kyrkje på Veøya og kapellet på Romsdalsmuseet benyttes også til gudstjenester. 

Røbekk kirkesenter og Kleive menighetshus benyttes til menighetsaktiviteter i Bolsøy og Kleive menighet. I Molde domkirke har vi også aktivitetslokaler i kjelleren og kapellfløya.

Nederst på siden finner du også informasjon om utleie av kirkene.