Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Møter i fellesnemnda


 

Møter i fellesnemnda:

23.01.2019:
Sakspapirer
Møtereferat

21.11.2018:
Sakspapirer
Møtereferat

17.10.2018
Sakspapirer
Møterefera

30.05.2018:
Sakspapirer
Møtereferatt

.03.2018:
Sakspapirer
Møtereferat

17.01.2018:
Sakspapirer
Møtereferat

 

 


 

Tilbake