Tillitsvalgtforum


 

Det er opprettet et tillitsvalgtforum for å ivareta medbestemmelse og drøftinger med ansatte i sammenslåingsprosessen:

Tillitsvalgte: Finn Arild Fjøren (Delta), Monica Eriksson Langøy (Fagforbundet), Dirk Hauenschild (MFO), Kristin Endresplass Ervik (Diakonforbundet), Aud Marit Andreassen (KUFO)

Ansattes representanter: Magnus Moksnes Myhre (Molde), Per Steinar Orvik (Midsund), Anders Svensli (Nesset)

Prestene: Tormod Remøy

Verneombud: Kristin Endresplass Ervik

Prosten: Olav Gading

Kirkevergene: Svanaug Lervik (Midsund), Kjell Roger Gammelsæter (Nesset)

Referat fra møtene i tillitsvalgtforum finner du her:
Møte 17.10.2018
Møte 21.11.2018

Tilbake