Påmelding 4 årsbok


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Informasjonen vil kun til brukt i forbindelse med det aktuelle trosopplæringstilbudet og eventuelle oppfølgende tilbud det kommende året.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Skriv her hvis det er noe vi trenger å vite om, f eks matallergi, spesielle behov for tilrettelegging eller om dere bare kan møte på noen av samlingene.


Vi deltar også på før-samlingen

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: