Påmelding 4-årsbok


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Informasjonen vil kun til brukt i forbindelse med det aktuelle trosopplæringstilbudet og eventuelle oppfølgende tilbud det kommende året.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv her hvis det er noe vi trenger å vite om, f eks matallergi, spesielle behov for tilrettelegging eller om dere bare kan møte på noen av samlingene.


Her velger du det arrangementet du vil melde på til:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: