Påmelding, 6 årsbok, 2023


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort i Midsundingen?