Musikk i bryllup


 

Musikk er viktig i en vielse og bidrar til å skape høytid og stemning. Standard i en vielse er inn- og utgangsmusikk og 3 salmer. I tillegg er det mange som ønsker solist- og/eller instrumentale innslag. Vi anbefaler maksimum 2 solist-/instrumentalinnslag, hvorav ett av disse bør erstatte en av salmene.

Valg av musikk til inn- og utgang
Musikk som benyttes i en vielse må passe inn i kirkerommet og skal derfor godkjennes i god tid av kantor.  Til høyre på siden er det listet opp noen kjente og forhåndsgodkjente alternativer. Klikk på tittelen for å høre melodien. Dersom det ønskes andre musikkstykker gjør vi oppmerksom på at det ikke alltid kan påregnes akkompagnement fra kantor. Det er ikke anledning til å spille musikk fra cd-/musikkanlegg.

Valg av salmer
Salmer kan dere også velge selv. De vanligste salmene finner dere nede på denne siden. Klikk på salmene for å høre melodi og sang. Skriv salmevalg inn i skjemaet nedenfor. 

Valg av soloinnslag og solister
Soloinnslag skal godkjennes av kantor før vigselen. Benytt gjerne kjente eller familie som solister. Etter nærmere avtale kan kantor i de fleste tilfeller akkompagnere solist på orgel eller piano.

Innmelding av valgt musikk og soloinnslag
Benytt skjema nedenfor for å melde inn valgte salmer, musikk og ønsket soloinnslag.

Tidsfrister
Kantor må kontaktes / skjema sendes inn senest 3 uker før vielsen for avtale om valg av salmer og annen musikk. For vigsler i juli og august er fristen 10 juni av hensyn til ferieavvikling.

Begrensninger i enkelte kirker
I Romsdalsmuseets kapell og Veøy Gamle kirke er det kun trøorgler og derfor begrensninger i hva som kan spilles. Det kan være en fordel å ha med solist, fortrinnsvis på trompet, men fiolin, fløyte, saxofon eller lignende kan også fungere. Også i Veøy kirke kan det være begrensninger på mulig repertoar.

 

 

Tilbake