Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Menighetsmøter - justering av soknegrenser


Menighetsrådene i Bolsøy, Kleive og Røvik og Veøy sokn kaller inn til menighetsmøter ifbm sak om justering av soknegrenser.

Les mer

 

Menighetsmøter - justering av soknegrenser


Menighetsrådene i Bolsøy, Kleive og Røvik og Veøy sokn kaller inn til menighetsmøter ifbm sak om justering av soknegrenser.

Les mer

 

Småbarnstreff og babysang i Molde domkirke


Vi starter opp igjen i januar 2019: Målgruppe 0-3 år TORSDAGER KL. 11 – 12:30 Klubblokalene i Molde domkirke  

Les mer

 

Småbarnstreff og babysang i Molde domkirke


Vi starter opp igjen i januar 2019: Målgruppe 0-3 år TORSDAGER KL. 11 – 12:30 Klubblokalene i Molde domkirke  

Les mer

 
 

Treffpunkt for alle på Røbekk kirkesenter

Velkommen til "Treffpunkt for alle" på Røbekk kirkesenter

Les mer

 

Babysang på Røbekk Kirkesenter

Les mer

 

ONSDAGSKAFFE i kirkekjelleren, Molde domkirke.

MØTEPLASS I SJØMANNSKIRKE-STIL ; servering av vafler/kaffe, aviskrok, god prat med inkluderende miljø.

Les mer

 

Schola Cantorum - Molde domkirkes korskole

Les mer

Kalender