Menighetene


Kirken i Molde består fra 1 januar 2020 av 10 menigheter som alle har forskjellig aktivitet. Velg din menighet i lista nedenfor. Her er også lenke til informasjon om Molde kirkelige fellesråd

Se forøvrig menyvalgene Barn-Unge og Voksne for å få oversikt over aktuelle aktiviteter. Disse finner du også igjen i de enklelte menighetene.