Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Prosjektplan


 

Fellesnemnda har vedtatt prosjektplan for arbeidet med sammenslåingen. Planen viser prosjektets organisering, oppgaver og framdrift. Den er dynamisk og oppdateres undervegs i prosessen.

Prosjektplan versjon 4, vedtatt 03.10.2019

Prosjektplan versjon 3, vedtatt 19.06.2019

Prosjektplan versjon 2, vedtatt 17.10.2018

Prosjektplan versjon 1, vedtatt 07.03.2018

 

Tilbake