Sub Urban - kirken i Moldes ungdomsarbeid


Sub Urban er en del av kirkene i Moldes ungdomsarbeid. Vi har lokaler i kapellet ved Molde domkirke. Her er det kafelokaler der det er filmkvelder, spillkvelder og litt forskjellig annet. I tillegg er det kapell, på gateplan mot øvrevei, som brukes til ungdomsgudstjenester, konserter m.m.
Hovedmålgruppen for aktivitetene på Sub Urban er ungdoms- og videregående skole.

 

Det er ungdomsgudstjenester annenhver søndag kl. 19.00, for datoer følg med i kirkekalenderen

For å få en oversikt over hva som til en hver tid skjer på Sub Urban, er det enklest å følge oss på Facebook eller på instagram: @suburban_molde

Tilbake