Treffpunkt for alle - Røbekk kirkesenter


 

Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til Røbekk kirkesenter en onsdag i måneden fra kl. 11.30 - 13. 30.  Vi møtes til trivelige samlinger med sang, musikk og besøk av dagens gjest! 

 

Høstens og vinterens program for 2023 ser slik ut:

 

Onsdag 8. februar kl. 11.30-13.30

Dagens gjest: Søndagsskolekonsulent Ann Kristin Tosterud Eriksen.  Tema: «Søndagsskolen før og nå.»

Enkel bevertning. Musikk: Jahn-Sverre Jensen

 

Onsdag 1. mars kl. 11.30-13. 30

Dagens gjest: Lasse Jansen fra  Kirkens Nødhjelp. Tema: "Håp i en dråpe vann" - Glimt fra Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Musikk v/Jahn-Sverre Jensen. Enkel bevertning og loddsalg til inntekt for Kirkens Nødhjelp. 

 

Onsdag 19. april kl. 11.30- 13.30

Dagens gjest: Kateket Aud Marit Andreassen og trosopplærer Ingunn Skartveit Folde. Tema: «Veøya- vandring på Den hellige øya»

Enkel bevertning. Musikk: Jahn-Sverre Jensen

 

Onsdag 10. mai kl. 11.30-13.30

Dagens gjest: Lidvar Nygjerde  Tema: "Peer Gynt - Ibsens stemme inn i vår tid"

Enkel bevertning. Musikk: Jahn-Sverre Jensen

 

Onsdag 7. juni kl. 11. 30- 14.30

Sommeravslutning på Røbekk kirkesenter. Velkommen til sommeravslutning for Treffpunkt for alle på Røbekk kirkesenter! Gjennom ord og toner blir vi kjent med den nye soknepresten i Bolsøy, Tor Martin Koppang. Musikk v/Ingrid Margrete Winter-Hjelm, Åsmund Kleivenes, Jahn-Sverre Jensen og sokneprest Tor. Koldtbord kr. 200,- pr. person. Påmelding innen mandag 5. juni til diakon Rigmor Dahl sms: 950 42 759 eller e-post: rigmor.dahl@molde.kirken.no  
Velkommen

 

Møteledere for samlingene er diakon Rigmor Dahl. For mer informasjon kontakt Rigmor Dahl telefon 950 42 759 hverdager mellom kl. 9.00-15.00 eller e- post: rigmor.dahl@molde.kirken.no

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake