Utdeling av 4-årsbok , Røbekk, Nordbyen, Kleive, Bolsøya og Røvik/Veøy


I løpet av høsten inviterer vi til samlinger for 4-åringer der "Kirkeboka mi" deles ut.  

 

I tillegg til utdeling av bok på gudstjeneste, inviterer vi også til en "Bli kjent samling"

Datoer:

Røbekk kirke: Bli kjent samling 8.september, gudstjeneste 12.september 

Nordbyen kirke: Bli kjent samling 23.september, gudsteneste 26.september

Kleive kirke: Bli kjent samling 30.september, gudstjeneste 3.oktober

Øytun forsamlingshus: Bli kjent samling 29.september, gudstjeneste 3.oktober

Nesjestranda bedehus: Bli kjent samling 18.november,gudstjeneste 21.november

"Bli kjent samlingene" er kl 17.30 -18-30.

Gudstjenestene begynner kl 11.00

 

For påmelding trykk her

Samlingen gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler. Dersom man er syk eller har symptomer som sammenfaller med Covid-19 kan man ikke komme.

 

Tilbake