Bergmogjengen i Nordbyen kirke


Når "Bergmogjengen" samles i Nordbyen kirke, er disse samlingene åpen for alle! Våre treff er tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov eller utviklingshemming. 

Nedenfor kan du lese litt mer om oss, og her finner du programmet for høsten 2020:

 

 

Bolsøy og Molde menighet arrangerer kulturkvelder og andaktssamlinger for og med "Bergmogjengen" ca. en kveld i måneden i Nordbyen kirke. Vi har som regel besøk av en gjest. Temaene er ulike, men det er alltid mye sang og musikk når vi møtes!

Kveldsmat er også en fast post på programmet. Når det arrangeres kulturkveld, serveres det litt ekstra god mat og deltakerne betaler en sum ved inngangen. Disse kveldene er det også aktiviteter som sittedans, leker, loddtrekning og premier. 

En gang pr. semester har vi gudstjenesteverksted der "Bergmogjengen" deltar aktivt i gudstjenesten påfølgende søndag. På Gudstjenesteverkstedet har vi formingsaktiviteter og innøving av drama.

Alle er hjertellg velkommen til våre trivelige treff i Nordbyen kirke!

Program for høstsemesteret 2020:

Torsdag 10. september: Kulturkveld. Gjester: Kvammeratene

Torsdag 15. oktober.  Andaktsamling. Gjest: Kateket Inger Marie Lillevik

Torsdag 12. november. Gudstjenesteverksted og formingsaktivitet

Søndag 15. november: Gudstjeneste kl. 11. 00

Torsdag 10. desember: Adventsamling: Gjester: Misjonærene Synnøve og Kjell Nyland

Har du spørsmål, eller kunne du tenke deg å delta som frivillig medarbeider?

Ta kontakt med diakonen i Bolsøy: 

Rigmor.dahl@molde.kirken.no Telf. kirkekontoret: 71 11 15 90

eller diakonen i Molde:

Kristin.endresplass.ervik@molde.kirken.no Tlf kirkekontoret: 71 11 14 70

Smitteverninstrukser for Den norske kirke følges.

Tilbake