Bergmogjengen i Nordbyen kirke


Når "Bergmogjengen" samles i Nordbyen kirke, er disse samlingene åpen for alle! Våre treff er tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov eller utviklingshemming. 

Nedenfor kan du lese litt mer om oss.

 

 

Bolsøy og Molde menighet arrangerer kulturkvelder og andaktssamlinger for og med "Bergmogjengen" ca. en kveld i måneden i Nordbyen kirke. Vi har som regel besøk av en gjest. Temaene er ulike, men det er alltid mye sang og musikk når vi møtes!

Kveldsmat er også en fast post på programmet. Når det arrangeres kulturkveld, serveres det litt ekstra god mat og deltakerne betaler en sum ved inngangen. Disse kveldene er det også aktiviteter som sittedans, leker, loddtrekning og premier. 

En gang pr. semester har vi gudstjenesteverksted der "Bergmogjengen" deltar aktivt i gudstjenesten påfølgende søndag. På Gudstjenesteverkstedet har vi formingsaktiviteter og innøving av drama.

Alle er hjertellg velkommen til våre trivelige treff i Nordbyen kirke!

Her finner du programmet for høsten/vinteren 2022

Sted: Nordbyen kirke kl. 19.00-20.30

Torsdag 9. juni: Sommertur med bondegårdsbesøk til Misund. Oppmøte ved Bergmo omsorgssenter kl. 15. 50 og avreise fra Bergmo omsorgssenter kl. 16.05. kr. 300,- pr. deltaker fra Bergmogjengen. Vipps eller kontanter. 

Torsdag 15. september: Kveldssamling Kl. 19.00 Nordbyen kirke. Kveldens gjest er trosopplærer Ingunn Skartveit Folde som forteller om og dramatiserer historien om Frans av Asissi. Ragna Kvernberg er kveldens pianist. 

Torsdag 20. oktober: Kulturkveld kl.  19.00 Nordbyen kirke. Kveldens gjenster er Sun Shine Singers. Her blir det mye sang og musikk.

Torsdag 10. november: Gudstjenesteverksted kl. 19.00 Nordbyen kirke. Vi forbereder gudstjenesten kommende søndag med drama og formingsaktivitet. 

Søndag 13. november: Gudstjeneste sammen med Bergmogjengen kl. 11.00 i Nordbyen kirke

Torsdag 15. desember: Adventssamling kl. 19.00 Nordbyen kirke

Har du spørsmål, eller kunne du tenke deg å delta som frivillig medarbeider?

Ta kontakt med diakonen i Bolsøy: 

Rigmor.dahl@molde.kirken.no eller hverdager mellom kl. 9.00-15.00 på mobil: 950 42 759

eller diakonen i Molde:

Kristin.endresplass.ervik@molde.kirken.no hverdager mellom kl. 9.00-15.00 på mobil: 900 97 480

 

Tilbake