Minikonfirmant på Midsund, 11 åringar


Leik og aktivitetar, førebuing til gudsteneste, bli kjend i kyrkja, pølse med brød med mer. Velkommen som minikonfirmant i Otrøy kyrkje torsdag 29. februar og søndag 10. mars. 

 

Nb! Om kun ein av datoane passar, kan du vere med likevel! 

Otrøy kyrkje 29. februar, kl. 17.15-19.15

Bli kjend i kyrkja og i bibelen -- leik og aktivitetar -- pølser med brød -- førebuing til gudstenesta

Otrøy kyrkje 10. mars, kl. 11.00

Gudsteneste for små og store -- kyrkjekaffi på bedehuset rett etter gudstenesta i høve at biskopen er på besøk.

Familie, fadrar og vener er sjølvsagt hjarteleg velkommen!

Påmelding innan onsdag 28. februar. 

Ta kontakt med Kari Mette Bull Sylte, kyrkjelydspedagog, 99 37 90 41, viss du har spørsmål.

Velkommen! :)

 

 

Tilbake