Tårnagent i Røbekk kirke


Fredag 6.og søndag 8.november er det Tårnagenthelg i Røbekk  kirke for 3.klassinger. 

 

Fredag 6. og søndag 8.november er det Tårnagenthelg i Røbekk  kirke for 3.klassinger(født i 2012) Fredag kl 17.00 møtes vi i Røbekk kirkesenter. Vi starter med å spise pølse m/brød. Etter litt program på kirkesenteret går vi sammen til kirken. Der skal vi bl.a bli litt mer "kjent med" kirketårnet og symboler i kirken. Vi skal også forberede oss til gudstjeneste. Vi avslutter kl 20.30.
Søndag 8.november møtes vi kl 9.45 i Røbekk kirke og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 12.30. Foreldre, søsken og venner inviteres til å bli med på gudstjenesten som starter kl 11.00. For mer informasjon ta kontakt med: ingunn.skartveit.folde@molde.kirken.no" eller tlf 90707481.
Klikk her for påmelding innen onsdag 4.november


 

Tilbake