Kirkehagen-spesial


I adventstiden blir det skrevet tekstbetraktninger, med utgangspunkt i søndagens tekst, i domkirka. De bruker å bli lagt i våpenhuset. Nå også på nett, og som en siste nyvinning, også som spesialepisoder av Kirkehagen podcast. Her er er episodene med uke 1 og 2. 

 


Tilbake