Tårnagent i Røvik kirke


Fredag 29. og søndag 31.januar er det Tårnagenthelg i Røvik  kirke for 2. og 3.klassinger (født i 2012 og 2013).

 

Fredag kl 17.00 møtes vi i Røvik kirke. Vi starter med å spise pølse m/brød. Av program nevner vi: "bli mer kjent med " kirketårnet og symboler i kirken, lære litt om misjon og  forberede oss til gudstjeneste. Vi avslutter kl 20.30.
Søndag 31.januar møtes vi kl 9.45 i Røvik kirke og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 12.30. Foreldre, søsken og venner inviteres til å bli med på gudstjenesten som starter kl 11.00. For mer informasjon ta kontakt med: ingunn.skartveit.folde@molde.kirken.no" eller tlf 90707481.
Klikk her for påmelding innen tirsdag 26.januar


 

Tilbake