Undervisningskvelder Molde domkirke


Vårens undervisningskvelder blir delvis digitale dersom det ikke er mulig å samles.

 

Undervisningskvelder i Molde domkirke våren 2021
"Credo - jeg tror, tror jeg"

Velkommen til samtale og refleksjon rundt ulike temaer i den kristne tro. Kvelden starter med en innledning om tema, og så åpnes det for samtaler med rom for undring, spørsmål, erfaringer, betraktninger og meninger.

Våren 2021 vil undervisningskveldene bli en kombinasjon av fysisk oppmøte med den antallsbegrensing som gjelder og deltakelse på Zoom.
Lenke til Zoom kommer

21.februar "Gud, allmektig skaper og Fader" Ståle Aklestad
21.mars "Jesus, Guds sønn og vår Herre" Ingeborg Midttømme
18.april "Den hellige ånd, hellig samfunn og evig liv" Anne Marit Riste
Alle kvelder kl 19.00-21.00

Tilbake