Ledig stilling: Saksbehandler for domprosten


Vil du jobbe med og for prestene i prostiet? Vi har ledig stilling som saksbehandler for domprosten.

 

Saksbehandler for domprosten. Fast stilling, 50 %.

Molde kirkelige fellesråd har ledig stilling som saksbehandler for domprosten i Molde domprosti. Vi søker etter en person som har engasjement for kirkelig arbeid, og som ønsker å bidra til kirkens virksomhet i prostiet. 

Molde domprosti består av menighetene i Molde, Aukra og Hustadvika kommuner, og har 12 faste prestestillinger. Domprosten leder prestetjenesten i prostiet, og bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse. Saksbehandler skal være en administrativ ressurs for domprosten, og legge til rette for gjennomføring av hans arbeidsoppgaver i forhold til prestene og menighetene i Molde domprosti.

Saksbehandler jobber tett på domprosten og har denne som arbeidsleder. Kontorsted på kirkekontoret i Molde, og kirkevergen er nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for post, arkiv, statistikk og journalrutiner.
 • Kontakt med prestene i prostiet
 • Administrere arbeidsplaner, ferieoppsett, sykefravær og beredskapsordninger.
 • Behandle reiseregninger og vikargodtgjøring.
 • Administrative oppgaver ved tilsetting av prester og vikarer.
 • Administrativt ansvar og tilrettelegging for vikarer, studentvikarer, VTP-kandidater.
 • Organisering, tilrettelegging og oppfølging, herunder referatskriving, ved prostens visitaser, arrangement og andre møter i prostiet.
 • Ha kompetanse på, og veilede prestene i bruk av aktuelle ikt-verktøy og -rutiner.
 • Økonomiarbeid.
 • Andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra administrativt arbeid.
 • Erfaring fra, og kjennskap til Den norske kirkes organisering og arbeid.
 • Gjerne kirkefaglig utdanning.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.   

Personlige egenskaper:

 • Vilje og evne til samarbeid.
 • Imøtekommende.
 • Strukturert og nøyaktig.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt stabsfellesskap.
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende avtaler, tariff og reglement.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Telefonordning.
 • Tiltredelse etter avtale.

Søknad og kontaktinfo:

 • Søknad sendes elektronisk via kirkejobb.no 
 • Søknadsfrist: 10.05.2021.
 • Kontaktpersoner:
  Domprost Olav Gading, tlf: 918 46 026 Send e-post
  Kirkeverge Hans Jakob Nes, tlf: 901 84 278 Send e-post

Tilbake