Sammen som kirke i hele verden


"Sammen som kirke i hele verden"
Aksjon : Kristi himmelfart - St. Hans 2022

 

Dette er en aksjon for misjonssolidaritet. Aksjonen ønsker å gi verktøy til menighetenes innsats og engasjement for den globale kirke. Aksjonen er knyttet til SMM, Samarbeid menighet og misjon, som er organisasjonenes verdensvide nettverk av søsterkirker og partnere.

Samarbeid menighet og misjon er et formelt samarbeid mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene.

Disse deltar i SMM-samarbeidet:   
• Areopagos
• Den Norske Israelsmisjon
• Det Norske Misjonsselskap
• HimalPartner
• Misjonsalliansen
• Normisjon
• Stefanusalliansen

Gjennom disse sju organisasjonene er Den norske kirkes menigheter med på gjøre en livsviktig forskjell i mer enn 40 land over hele verden. Dette skjer konkret gjennom prosjektavtaler mellom den enkelte lokalmenighet og misjonsorganisasjonene. Nesten 1000 (80%) av Den norske kirkes menigheter har et globalt engasjement gjennom slike misjonsavtaler.

 

Misjonsavtalen handler både om diakonalt og kirkebyggende arbeid. Hovedfokus er å vitne om Kristus og kjempe for rettferdighet.

 

I perioden 26. mai – 23. juni vil Molde domkirkes menighet vil gjøre en ekstra innsats i arbeide for å
- styrke menighetens egne misjonsprosjekter, SAT-7
- stå sammen med våre søsterkirker i felles oppdrag
- gjøre Jesus kjent hos oss og i hele verden
- bidra i de globale utfordringene pandemien gir

Du kan være med på aksjonen ved å gi penger på VIPPS nr. 689184

På gudstjenesten Kristi himmelfarstdag 26. mai vil offeret være til misjonsaksjonen Sammen som kirke i hele verden. 
 

 

Tilbake