Veøya


Et nøkkelsted langs kystpilegrimsleia.

 

Kystpilegrimsleia ble offisielt åpnet i 2018 og tar i bruk middelalderens seilingsrute mellom Stavanger og Trondheim. Langs hele kysten finner vi kirker og helligsteder, spor etter den første kristningen av landet, kongsgårder, gamle handelssteder og fyrstasjoner, i tett sameksistens med dagens kystsamfunn.

I Møre bispedømme er det seks nøkkelsteder langs kystpilegrimsleia; Herøy, Giske, Borgund, Veøya, Kvernnes og Edøya.
Vakre Veøya ligger i Molde kommune og i Røvik og Veøy menighet.
Veøya var et sentralt handelsted.

Sommeren 2021 ble det, i et samarbeidsprosjekt mellom Romsdalsmuseet, Regionalt pilegrimssenter på Smøla, Molde kommune og Røvik og Veøy menighet, arrangert åpne dager og turer til Veøya. 
 

Her kan du lese mer om Kystpilegrimsleia
og Veøya som nøkkelsted

I senere tid er det også kommet ut to bøker om Kystpilegrimsleia:
"Kystpilegrimsleia fra Egersund til Trondheim. En guide til nøkkelstedene." av Margunn Pettersen og 
"Kystpilegrimsleia - sjøveien til Nidaros" av Rune Nylund Larsen.

14. mai 2021 dro en gruppe til Veøy med forfatteren Edvard Hoem. Hans Jakob Dahl, daglig leder på Pilegrimssenteret på Dovre, skrev en tekst om turen, Teksten er delt av Regionalt pilegrimssenter på Smøla.

 

Tilbake