NMS Gjenbruk


En liten prat med noen av de frivillige i NMS Gjenbruk Molde

v/Kristin E. Ervik

 

Det er onsdag, og sola skinner fra skyfri himmel. Rett utenfor NMS Gjenbruk på bussholdeplassen står ei blid og vennlig dame mellom kjøkkenstoler, bord og hyller og vasker hvert møbel før det blir plassert inn i butikken. Det er mye arbeid som kreves i driften av en bruktbutikk; møbler skal hentes og leveres, ting skal sorteres og prises, og det skal være rent og ryddig. For å få til dette, kreves det en stor og god stab med velvillige mennesker, og ikke minst en leder med klart hode, tydelig tale og varmt blikk. Det er her Eldrid Nerheim kommer inn.

Eldrid, jeg har skjønt at Det Norske Misjonsselskap (NMS) har mange gjenbruksbutikker i landet. Kan du fortelle meg litt om hvorfor dere som misjonsorganisasjon har valgt å starte butikker?

  • NMS har behov for inntekt for å kunne drive arbeid både i Norge og i andre land som Mali, Madagaskar, Etiopia, Midtøsten, Estland, England og Thailand. Der jobbes det med helseprosjekter, kvinners rettigheter, forkynnelse, utdanning, skape arbeidsplasser med mer. Vi er jo også opptatt av at vi skal ta vare på miljøet vårt, både her i Norge og i prosjektene våre.
  •  
  • Den første gjenbruksbutikken startet i 1998, og nå er det hele 51 butikker. Gjenbruksbutikkene står for hovedinntekten til NMS sentralt. Her i Molde er det over 40 frivillige medarbeidere med ulike ansvarsoppgaver, og det er litt opp til den enkelte hvor ofte han eller hun ønsker å jobbe. Noen har to vakter i måneden, noen to vakter i uka eller mer. Felles for alle er at ingen mottar lønn, dette er helt og holdent basert på frivillig arbeid.

Kan du si litt mer om hvilket fokus dere har i Gjenbruksbutikkene?

  • Vi har et tredelt fokus; alle tre fokusområdene starter på M. Det er Miljø – at vi ønsker å bidra til et samfunn med mer gjenbruk og god forvaltning. Det er Møteplass – at det skal være hyggelig å besøke butikken vår og at det skal være en god arbeidsplass. Det er Misjon – at vi bidrar med viktig inntekt til misjonsarbeidet som jeg nevnte tidligere.

Må man være kristen for å jobbe på NMS Gjenbruk?

  • Nei, vi har mennesker med ulik bakgrunn som jobber hos oss både som frivillig eller i praksis fra voksenopplæringen eller annet. Og vi kan vektlegge de 3 Mene litt forskjellig; for noen er misjons-fokuset det viktigste, andre legger vekt på miljø-fokuset, andre igjen på møteplass.

Mens vi snakker kommer damen som vasket møbler med matpakken sin, det er pause. Damen heter Turid Nyland, og vi ber henne bli med i samtalen.

Turid, hva betyr det for deg å jobbe på NMS Gjenbruk?

  • Det er mange sider ved å jobbe her. For meg betyr det at jeg har noe å gå til. Jeg treffer mange hyggelige folk, både de som jobber her, de vi henter møbler og andre varer hos, og kunder i butikken. Det er stor takhøyde i arbeidsmiljøet vårt, og det setter jeg pris på! Jeg vet også at hadde ikke vi hatt denne butikken, hadde mye av det vi selger blitt kastet. Det er også godt å vite at vi gjennom dette arbeidet får inn penger som blir til hjelp for mange i andre deler av verden.

Eldrid nikker til det Turid sier og kjenner seg tydelig igjen.

  • Vi er avhengig av tre faktorer for å få NMS Gjenbruk til å fungere. Vi trenger givere; alt vi selger her får vi gratis fra folk. Og for å få inntekt, må vi ha kjøpere. Vi må også ha frivillige arbeidere. Alle disse tre faktorene er like viktige.

Jeg observerer litt rastløse bevegelser både hos Eldrid og Turid. Pausen er over, arbeidet gjør seg ikke selv! Det vil si, mens vi har snakket er det flere andre frivillige som har jobbet. Jeg får med nød og neppe tatt et bilde av de to flotte damene før de går tilbake til sine gjøremål. Selv tar jeg en liten tur innom kassa før jeg forlater butikklokalet; det er jo umulig å stikke innom denne butikken uten å ta med noe hjem. Denne gangen ble det en bok

 

Tilbake