Vestveggen er igjen synlig


Stillaset er borte!

 

Gjennom mange måneder har et stillas vitnet om pågående arbeid på vestveggen av Molde domkirke. Nå blir arbeidet sluttført i uke 26. Som et synlig bevis er stillaset nå tatt ned.
Det er grunn til stor glede over arbeidet som er utført.
Og en stor glede over at kirken igjen er et flott smykke i bybildet - og uten stillas!

Til høsten fortsetter arbeidet. Nytt stillas settes og det er kirketårnet som står for tur.

Tilbake