Konfirmanter høsten 2021


Her er en oversikt over konfirmantene i Molde kommune.

 

Konfirmasjonene ble i vår utsatt for mange. I tiden lørdag 21. august  og til og med søndag 26.september er det konfirmasjoner og fest i ulike kirker og på ulike steder i Molde kommune. Vi gratulerer alle konfirmantene og deres familier og venner!

Her er en oversikt som viser når de ulike konfirmantene konfirmerer seg.

Tilbake