Besøkstjenesten i Bolsøy, Kleive og Røvik / Veøy.


Menighetene i Bolsøy samarbeidsområde har besøkesteneste. Du kan få besøk, eller du kan bli en besøker. Her kan du lese mer om dette tilbudet.

 

Besøkstjenesten i Bolsøy, Kleive og Røvik / Veøy.

- åpner muligheten for kontakt mellom mennesker på den besøktes premisser.

Besøkstjenesten er et tilbud for deg som av ulike grunner kan savne kontakt med andre.

Besøksvenner er frivillige som har tid og krefter til å være medmennesker. Besøks-vennene har forskjellig bakgrunn og interesseområder, så her er det mulig at du kan få en meningsfull kontakt.

Den frivillige tjenesten kan innebære:

  • Besøk/telefonkontakt
  • Noen å gå tur med/høytlesing
  • Hjelp til handling eller andre tjenester
  • Følge til kirken eller andre aktiviteter

Denne tjenesten er ment som et tillegg til kommunal hjemmesykepleie, ikke som en erstatning.

Besøkerne har taushetsplikt!

Siden 1987 har det vært en organisert besøkstjeneste i vår menighet. Vi har og «Treffpunkt for alle»- et formiddagstilbud i måneden på Røbekk kirkesenter.

Livssyn

Du kan gjerne snakke om tro og tvil med den som kommer på besøk.

Vi kan også formidle kontakt med diakon og prest.

Ønsker du besøk uten at slike ting som dette blir berørt, er det helt opp til deg.

Dette tilbudet gjelder alle uansett livssyn!

Ønsker du å vite mer?

  • Hvordan får jeg en besøker?
  • Hvordan blir jeg en besøker?

Ta kontakt med:

Diakon: Rigmor Dahl

Mobil: 950 42 759  mellom kl. 9.00-15.00

e-post: rigmor.dahl@molde.kirken.no

Bolsøy kirkekontor kan også formidle kontakt:

Daglig leder: Ingrid Margrete Winter-Hjelm

Telefon: 992 30 126

e- post: ingrid.winter-hjelm@molde.kirken.no

Guds hjerte

Guds hjerte vet vi ikke,

men vi vet

noe som overstrømmer oss

som et regn over hendene.

 

Hans øyne ser vi ikke,

men vi ser

usynlig lys over alle ting

som i sommernatten.

 

Hans stemme hører vi ikke,

men vi finner

veier overalt og spor i hjertene

og stier med lavmælt lys.

 

Rolf Jacobsen (1907-1994)

Foto: Ingunn Menes Ostad

Tilbake