Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Besøkstjenesten i Bolsøy


Besøkstjenesten i Bolsøy

- åpner muligheten for kontakt mellom mennesker på den besøktes premisser.

Besøkstjenesten er et tilbud for deg som av ulike grunner kan savne kontakt med andre.

Besøksvenner er frivillige som har tid og krefter til å være medmennesker. Besøks-vennene har forskjellig bakgrunn og interesseområder, så her er det mulig at du kan få en meningsfull kontakt.

Den frivillige tjenesten kan innebære:

•           Besøk/telefonkontakt

•           Noen å gå tur med/høytlesing

•           Hjelp til handling eller andre

tjenester

•           Følge til kirken eller andre

aktiviteter

Denne tjenesten er ment som et tillegg til kommunal hjemmesykepleie, ikke som en erstatning.

Besøkerne har taushetsplikt!

Siden 1987 har det vært en organisert besøkstjeneste i vår menighet. Vi har og «Treffpunkt for alle»- et formiddagstilbud i måneden på Røbekk kirkesenter.

Livssyn

Du kan gjerne snakke om tro og tvil med den som kommer på besøk.

Vi kan også formidle kontakt med diakon og prest.

Ønsker du besøk uten at slike ting som dette blir berørt, er det helt opp til deg.

Dette tilbudet gjelder alle uansett livssyn!

Ønsker du å vite mer?

•           Hvordan får jeg en besøker?

•           Hvordan blir jeg en besøker?

Ta kontakt med:

Diakon: Rigmor Dahl

Telefon: 71 11 15 92/90

e-post: rigmor.dahl@molde.kommune.no

Bolsøy kirkekontor kan også formidle kontakt:

Daglig leder: Eva Wentzel

Telefon: 71 11 15 90

e- post: eva.wentzel@molde.komm

 

Tilbake