Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Velkommen til påske i kirkene i Bolsøy!


Her finner du  info om påskens gudstjenester i Bolsøay, Kleive Røvik og Veøy og Sekken menigheter.

 

Velkommen til påske i menighetene i Bolsøy samarbeidsområde
                    
Skjærtorsdag
Bergmo omsorgssenter, spisesalen kl. 11:15: Gudstjeneste.  Remøy.  Hauenschild.   Offer til menighetens eget arbeid.  
Røvik kirke kl. 18:00: Kveldsgudstjeneste. Remøy.  Hauenschild. Forsangergruppe.  Offer til IKO.
                            
Langfredag 
Røbekk kirke kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste.  Furuseth.  Hauenschild.  
Offer til menighetsarbeidet 
Kleive kirke kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste. Syvertsen.  Henøen. Offer til menighetens eget arbeid.     
                                    
Påskenatt
Røbekk kirke kl. 22:00: Påskenattsmesse.  Remøy.  Furuseth. Hauenschild.  Røbekk kirkekor. Konfirmanter deltar. Offer til menighetens eget arbeid.  

1. påskedag
Røbekk kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste.  Syvertsen.  Hauenschild.  Røbekk kirkekor. Trompet Arild Brekken.  Offer til Normisjon.
Veøy kyrkje kl. 11:0: Høgtidsgudsteneste.  Remøy. Dahl.  Henøen.  Trompet Siri Sakshaug. Ofring til Nordmøre og Romsdal Indremisjon.
Kleive kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste.  Furuseth.  Sundsbø. Trompet Asgeir Antonsen. Offer til Ung Kirkesang. 
                        
2. påskedag
Nordbyen kirke kl 11:00: Gudstjeneste.  Syvertsen. Lillevik. Henøen. Konfirmanter deltar.  Offer til menighetens eget arbeid. Kirkekaffe
Sekken kyrkje kl. 12:00: Gudsteneste.  Furuseth.  Holm Nygaard. Ofring til Romsdal Søndagskolekrets.
 

Tilbake