Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Superfredag i Nordbyen kirke


Bli med på en spennende dag i Nordbyen kirke på slutten av sommerferien, når skolen har planleggingsdag og SFO er stengt. 

 

Fredag 16.august blir det SUPERFREDAG i Nordbyen kirke. Det blir aktiviteter inne og ute, tur til gapahuken, spørløp, bibelhistorier, misjonstivoli, lek og moro.

Dagen starter med registrering kl.08.45, frokost kl.09.00 og avsluttes med middag kl.16.00. Alder: 2.-7.klasse.

Pris pr barn: 150,-. Middag for voksne:50,-. Superfredag arrangeres av Bolsøy menighet, Molde Domkirke og NMSU.

Spørsmål? Kontakt Ingunn Skartveit Folde (90707481). 

Link til påmelding her.

Tilbake