Molde menighetsråd - kandidatliste


Her er godkjent liste for menighetsrådsvalget i Molde sokn. 

 

Klikk her for å finne nærmere presentasjon av kandidatene

1. Reidar Andestad
2. Inger Marie Norland
3. Ragnhild Bauer Lindøy
4. Bente Iversen FOseide
5. Arild Kirkeland
6. Margaret Sivertsen Mørk
7. Lena Haugen MOrdal
8. Olaf Kolflåth
9. Linn Kari Bruun
10. Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
11. Anita Dalmo Moltubak
12. Asbjørn Bua
13. Annlaug FJøren
14. Heidi Elnes
15 Ole Martin Kleivenes

Tilbake