Bolsøy menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Bolsøy menighetsråd.

 

Klikk her for å se nærmere presentasjon av kandidatene.

1. Kristin Tveikra Aarø
2. Bengt Einar ANdresen
3. Ingunn Flataker
4. Harald Heiene
5. Eli Margrethe Holmem
6. Anette Hoås
7. Jahn-Sverre Jensen
8. Max Ingar Mørk
9. Gerd Nesdal
10. Anette Stranden

Tilbake