Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Bolsøy menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Bolsøy menighetsråd. 

NB. Listen mangler 3 navn. Det er derfor åpent for supplerende nominasjon fram til 5 juni. Kontakt kirkekontoret om du har forslag til kandidater.

 

1. Kristin Tveikra Aarø
2. Bengt Einar ANdresen
3. Ingunn Flataker
4. Harald Heiene
5. Eli Margrethe Holmem
6. Anette Hoås
7. Jahn-Sverre Jensen
8. Max Ingar Mørk
9. Gerd Nesdal
10. Anette Stranden

Tilbake