Kleive menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Kleive menighetsråd.

 

Klikk her for å se nærmere presentasjon av kandidatene.

1. Merethe Schevik Berg
2. Gunnhild Benedikte Farstad Bjerkeset
3. Maria Karine Berg Bævre
4. Solrun Istad
5. Anniken Kortgaard
6. Monica Eriksson Langøy
7. Trude Midthaug
8. Frank Willy Mork
9. Inge Solli

Tilbake