Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Kleive menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Kleive menighetsråd. 

NB. Listen mangler 4 navn. Det er derfor åpent for supplerende nominasjon fram til 5 juni. Kontakt kirkekontoret om du har forslag til kandidater.

 

1. Merethe Schevik Berg
2. Gunnhild Benedikte Farstad Bjerkeset
3. Maria Karine Berg Bævre
4. Solrun Istad
5. Anniken Kortgaard
6. Monica Eriksson Langøy
7. Trude Midthaug
8. Frank Willy Mork
9. Inge Solli

Tilbake