Sekken menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Sekken menighetsråd. 

 

Sekken sokn        
 
1    Svenning, Vidar f. 1966
2    Westad, Just Ove f. 1947
3    Sekkenes, Britt Edel Langvatn. f. 1972
4    Sekkeseter, Margrete f. 1959
5    Nilsen, Gun Gold f. 1971

Ønsker du å foreslå flere kandidater til lista? Klikk her for å lese mer om supplerende nominasjon. Frist: 15 mai 2023 kl. 12.00.

Tilbake