Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Sekken menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Bolsøy menighetsråd. 

NB. Listen mangler 4 navn. Det er derfor åpent for supplerende nominasjon fram til 5 juni. Kontakt kirkekontoret om du har forslag til kandidater.

 

1. Vidar Svenning
2. Margrete Sekkeseter
3. Johanne Stave
4. Just Ove Westad
5. Britt Edel Langvatn Sekkenes

Tilbake