Sekken menighetsråd - kandidatliste


Her er kandidatliste for Sekken menighetsråd. 

 

1. Vidar Svenning
2. Margrete Sekkeseter
3. Johanne Stave
4. Just Ove Westad
5. Britt Edel Langvatn Sekkenes

Klikk her for å se presentasjonen på www.kirkevalget.no 

Tilbake