Prekenarkiv - Molde domkirke


Her finner du noen av preknene som er holdt i Molde domkirke. 

 

Søndag før pinse. 21. mai 2023. Pinsa ligg i lufta. Ståle Aklestad

Kristi himmelfartsdag. 18. mai 2023. Ved Faderens høyre hånd. Nær alle - alltid. Olav Gading

17. mai 2023. Vi har en arv å forvalte. Olav Gading

2 s i påsketida 16/4-2023 Påska sin oktav. Ståle Aklestad

2 påskedag 10/4-2023 Ståle Aklestad

Påskedag. 9/4-2023. Vi møter den oppstandne! Av Olav Gading

Langfredag 7/4-2023. Så fins det då inga fordøming for dei som er i Jesus Kristus. Harald Sunde

Skjærtorsdag. 6/4-2023. Formet av påskemåltidet. Olav Gading

Maria budskapsdag. 26/3-2023. Maria budskapsdag. Olav Gading

4. søndag i fastetida 19/03-2023 Om å synge sakte nok til å kunne gråte.  Ståle Johan Aklestad

1. søndag i fastetiden. 26/2-2023. Å holde seg på veien. Olav Gading

4. søndag i åpenbaringstiden. 29/1-2023 - Kyrie eleison - Herre, hjelp oss! - Olav Gading

Julaften. 24/12-2022 - Kontrastene. Olav Gading

1. søndag i adventstiden. 27/11-2022 - Han kommer til oss! - Olav Gading

19.søndag i treenighetstiden. 16/10 - 2022 - Fortruleg og framand. Ståle Johan Aklestad

12. søndag i treenighetstiden. 28/8-2022 - La mennesker møte Jesus! - Olav Gading

11.søndag i treenighetstiden. 21/7-2022 - Fridom - Ståle Johan Aklestad 

10.søndag i treenighetstiden. 14/7-2022 Å tilgje - Ståle Johan Aklestad

6. søndag i treenighetstiden (aposteldagen). 17/7-2022 - Sammen med Jesus - Olav Gading

5. søndag i treenighetstiden. 10/7-2022 - Dere er funnet - og dere skal lete - Olav Gading

4. søndag i treenighetstiden, 3/7-2022 - Evangeliet om riket - Olav Gading

Pinsedag, 5/6-2022. Hold fast på mitt ord! - Olav Gading

Søndag før pinse 29.05.2022 - Ståle Aklestad

Kristi Himmelfartsdag 26.04.2022 - Ståle Aklestad

6. søndag i påsketiden 22.05.2022 - Harald Sunde

17 mai 2022 i Reknesparken - Harald Sunde

Påskedag, 17.4.2022 - Den tomme graven og møtene med Jesus - Olav Gading

Langfredag, 15.4.2022 - Korsets mysterium - Olav Gading

4. søndag i fastetiden 3.4.2022 - Det er noe som er annerledes - Olav Gading

1. søndag i fastetiden 6.1.2022 - Hilsen fra biskop Tamás Fabiny - Olav Gading

Fastelavnsøndag 27.02.2022  Harald Sunde

Samefolkets dag 6.2.2022 - Ingeborg Midttømme

2. søndag i åpenbaringstiden 9.1.2022 - Olav Gading

Kristi åpenbaringsdag 2.1.2022 - Bekjennelse - Olav Gading

Nyttårsaften 31.12.2021 - Hva bærer vi med oss videre? - Olav Gading

1.juledag 25.12.2021 - Gud er her Vi er her - Ståle Aklestad

3. søndag i adventstiden 12.12.2021 - Vitnesbyrdet om Jesus - Olav Gading

Treenighetssøndag 30.05.2021 - Ståle Aklestad

Pinsedag 23.05.2021 - Tekst Joh 14,15-21 - Grethe Lystad Johnsen

2. søndag i fastetiden 28.02.2021 - Tekst Luk 7 36-50 - Harald Sunde

4. søndag i adventstiden. 20.12.2020 - "Min Herres mor" - Olav Gading

2. søndag i adventstiden. 6.12.2020 - Vær forberedt! - Olav Gading

14. søndag i treenighetstiden - Vingårdssøndag. 06.09.2020 - Gaver, kall og oppgaver - Olav Gading

12. søndag i treenighetstiden. 23.08.2020 - Søk først Guds rike - Olav Gading

6. søndag i treenighetstiden, Aposteldagen - 12.07.2020 - De to preknene - Olav Gading

Kristi himmelfartsdag - 19.05.2020 - Rommet for Gud er blitt for lite - Olav Gading

17 mai 2020 - Olav Gading

5 søndag i påsketiden, 10.05.2020 - Aud Marit Andreassen

4. søndag i påsketiden, 03.05.2020 - Grethe Lystad Johnsen

Påskenatt 2020 - Ståle Aklestad

Langfredag 2020 - Olav Gading

Skjærtorsdag 2020 - Grethe Lystad Johnsen 

Palmesøndag 2020 - Olav Gading

1 søndag i faste 2020 - Stå fast i fristelse - Olav Gading

Juledag 2019 - Han slo opp telt iblant oss - Olav Gading

3. søndag i adventstiden 2019 - Tro og tvil - Olav Gading

Domssøndag/Kristi kongedag 2019 - Det er forholdet til Gud det kommer an på - Olav Gading

12. søndag i treenighetstiden 2019 - Møtet med Jesus - Olav Gading

Mikkelsmess 2019 - Englene - Olav Gading

Olsok 2019 - Ta vare på det vi har, og finne igjen det vi har mistet - Olav Gading 

7. søndag i treenighetstiden 2019 - Hvor går du med din fortvilelse? - Olav Gading

Treenighetssøndag 2019 - Læren om treenigheten - Olav Gading

Pinsedag 2019 - Fra babelsk forvirring ... - Olav Gading

Kristi Himmelfartsdag 2019 - Ståle Aklestad

5. søndag i påsketiden 2019 - Gud lar møtet skje her - Olav Gading

8. søndag i treenighetstiden, Gud og Mammon - Ståle Johan Aklestad

12. søndag i treenighetstiden - Olav Gading

13. søndag i treenighetstiden, Talentane - Ståle Johan Aklestad

14. søndag i treenighetstiden - Olav Gading

Tilbake