Undervisningskveld i Molde domkirke


Høstens program starter søndag 5. september 

 

Velkommen til undervisning, samtale og refleksjon rundt ulike temaer i den kristne tro. Kvelden starter med en undervisningsdel om tema, og så åpnes det for samtaler med rom for undring, spørsmål, erfaringer, betraktninger og meninger.
Undervisningskveldene er i kirkestua.

Høstens program ser slik ut:

Søndag 5.sept kl 19.00-21.00
Terje Hasselgård holder foredrag om «Kirken og den visuelle kunsten».


Søndag 31.okt kl 19.00-21.00
"Fra englesang til domsbasun. Om musikkens teologi og forkynnelse"
Ved domkantor Magnus Moksnes Myhre


Søndag 21.nov kl 19.00-21.00
"Bibelen i gudstjenesten. Hva tar vi med og hva utelater vi?"
Ved domprost Olav Gading

 

Smittevernregler gjelder, hold avstand og bli hjemme ved sykdom
Av hensyn til eventuell smittesporing vil personer som deltar bli registrert, og listene oppbevart jfr gjeldende smittevernsregler

Tilbake