KRIK Nordbyen


Bli med på høstens samlinger! 

 

HØSTEN 2021

 

Krik Nordbyen er et tilbud til ungdommer fra 6.-8. klasse. Det er samlinger en fredag i måneden, fra klokka 19.30-21.30. Første del foregår i gymsalen på Nordbyen skole. Her er det ulike aktiviteter i ca 45 minutter.
Så fortsetter KRIK med åpen kirke i Nordbyen kirke. Her er det mulig å spille spill, salg av pizza og brus, utlodning og andakt.

 

Høstens datoer er:

 

17. september

22. oktober

19. november

10. desember

 

Tilbake