Sorggruppe


Hjelp til å leve med sorg

 

 

Velkommen til sorggruppe for voksne

FOR DEG SOM HAR MISTET NOEN DU ER GLAD I

 

Sorggruppe er for deg som:

  • Opplever sorg etter å ha mistet et menneske som sto deg nær.
  • Ønsker å møte andre som er i samme situasjon.
  • Vil lære mer om hvordan du kan leve med sorgen.

 

VI HAR BEHOV FOR HVERANDRE

Mange har opplevd å miste en de var glad i. I noen situasjoner er dette ekstra vanskelig. Mange føler seg alene om sorgen, derfor kan det være godt å komme sammen med andre som har opplevd det samme.

Sorgen er ingen sykdom, men den kan gjøre forferdelig vondt. Sorgen kan sette i gang tanker, følelser og væremåter som virker ubegripelige og fremmed. Sorg er ikke barer tårer som renner nedover et kinn.

Det er normalt å få reaksjoner etter et dødsfall.

Du kan føle deg veldig trett. Eller alene.

Det kan være vanskelig å følge med på skole eller arbeid. Kanskje blir du lettere såret over noe andre sier eller gjør, eller for det de ikke sier eller gjør?

Det går over, men det tar tid. Mye lengre tid enn du og andre tror.

Derfor er det mange som tror de reagerer galt eller unormalt, og at de ikke er sterke nok.

Sorggruppen er en plass man kan dele følelser og uttrykke sin sorg sammen med noen som «virkelig forstår», og de vonde opplevelsene anerkjennes og får plass. Man kan både gi og få gode råd og informasjon, og det kan også gi livsmot og håp ved at man ser og hører at det er mulig å komme videre i livet etter et stort tap.
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

En gruppe består av 4-7 deltakere og to gruppeledere. Det er 5 samlinger med 1-2 ukers mellomrom, samt en siste samling etter et par måneder. En samling varer 1,5 time. Gruppen møtes på Røbekk kirkesenter. Vi serverer kaffe/te.

Vi møtes 6 mandager med oppstart 22. november på Røbekk kirkesenter kl. 18.00-19.30.

Vi samles også 29. november, 13. desember, 3. januar, 17. januar, samt en samling i mars.

Alle som deltar, skriver under på et taushetsløfte. Samtaletema vil i stor grad bli bestemt av deltakerne selv. Eksempler på tema; sorgreaksjoner – ensomhet –  ressurser – identitet – mestring – fremtiden – minner.

 

Det er gratis å være med i sorggruppe.

Gruppen er åpen for alle uansett tro og livsanskuelse.

 

Gruppeledere:
Rigmor Dahl, diakon i Bolsøy menighet

og Eldbjørg Solbakken Jensen som er sosionom.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Rigmor Dahl, eller den presten du eventuelt har kontakt med.

 

Kontaktinformasjon:

rigmor.dahl@molde.kirken.no 

mobil: 950 42 759 hverdager mellom kl. 9.00-15.00

 

 

Hjertelig velkommen!

 

Tilbake