Småbarnstreff på Midsund


Ein møteplass for små og store til leik, song og prat. Første samling dette semeseret er 15. februar, kl. 11.00-12.30 på bedehuset, Akselvoll. Velkommen!

 

Vi startar med tid til leik for unganene.

I sangstunda brukar vi rim og reglar, allmenne songar og barnesongar som formidlar kristen tro og tanke, ca 20 min.

Vi ordnar noko å bite i, men ta gjerne med ei niste.

Følgjande datoar er sett opp:

15. februar, 8. mars, 22. mars og 19. april.

Kom dei datoane det passer:-) - og sei gjerne frå til fleire!

Det er sendt ut invitasjon til alle døypte barn fødd i 2022 og 2023, men alle er sjølvsagt velkomen!  

Viss du ynskjer påminning via sms før samlingene eller om du lurar på noko, kan du ta kontakt med meg:)

Kari Mette Bull Sylte, kyrkjelydspedagog.

Mobilnr: 99 37 90 41 eller på mailadr: kari.mette.sylte@molde.kirken.no

Velkomen til små og store!


 

 

 

 

Tilbake