Småbornstreff på Midsund


Ein møteplass for små og store til leik, song og tid til ein prat. Neste gong er 7 desember kl. 11.00-12.30 på bedehuset, Akselvoll.

 

Vi startar med tid til leik for unganene.

I sangstunda brukar vi rim og reglar, allmenne songar og barnesongar som formidlar kristen tro og tanke, ca 20 min.

Vi ordnar noko å bite i, men ta gjerne med ei niste.

Følgjande datoar er sett opp:

5. oktober, 2. november, 16. november og 7. desember.

Kom dei datoane det passer:-) - og sei gjerne frå til fleire!

Det er sendt ut invitasjon til alle døypte barn fødd i 2021 og 2022, men alle er sjølvsagt velkomen!  

Viss du ynskjer påminning via sms før samlingene, kan du melde deg på her: Påmelding

 

Spørsmål: Ta gjerne kontakt med Kari Mette Bull Sylte, kyrkjelydspedagog.

Mobilnr: 99 37 90 41 eller på mailadr: kari.mette.sylte@molde.kirken.no

Velkomen til små og store!


 

 

 

 

Tilbake