Veøya sommeren 2022


Denne sommeren gjennomføres det flere gudstjenester og tidebønner på Veøya.

 

Det er gudstjeneste i middelalderkirken på Veøya søndagene 19. juni og 14. august kl. 12.30.

En kan også delta ved tidebønn i kirken hver torsdag i juli.

Dette er et samarbeid mellom kirken i Molde og Romsdalsmuseet.

Transport til Veøya

Det er nå etablert ei båtrute som går på fjorden i sommer, med avganger til Veøya.  Hvis en ikke har egen båt, kan en benytte denne transporten for å komme på gudstjenestene og tidebønnene. Båten har 50 plasser og plass må bookes på forhånd. Benytt gjerne følgende lenke for påmelding og mer informasjon:

 

https://romsdalsmuseet.trekksoft.com/no/veoya

 

Avreise til Veøya er 11.30, fra Sjøfronten, Torget 2.  Retur fra Veøya er satt til 16.45. Ved å bestille plass får en ei pakke som inkluderer både transport og omvisning på øya, i kirken og i prestegården ved guide fra Romsdalsmuseet.  Hvis en ønsker å delta på gudstjeneste 19.juni og 14.august, er det mulig å slutte seg til omvisingen i etterkant. Tidebønnene kommer som siste post på omvisningen.

 

I juni og august er det avganger til Veøya på lørdager og søndager. I juli er det satt opp avganger på onsdager, torsdager, lørdager og søndager.

 

Audioguide for Veøya

Det er nå utarbeidet en audioguide for Veøya, med informasjon om Veøya i tekst og bilder, både på norsk og engelsk. Audioguiden kan lastes ned på smarttelefoner. Benytt AppStore eller tilsvarende og søk på Voice of Norway.

 

 

Kystpilegrimsleia

Kystpilegrimsleia strekker seg fra Egersund til Trondheim og har om lag 25 nøkkelsteder.  I Møre og Romsdal finner vi seks slike nøkkelsteder: Herøy, Giske, Borgund, Veøya, Kvernes og Edøy/Smøla.

Tilbake